ระบบเงินตรา เป็นระบบที่ใช้แลกเปลี่ยน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกมาเป็นเวลานาน ทุกประเทศต่างก็มีสกุลเงิน และเงินตราเป็นของตน จึงควรที่ผู้ศึกษาเศรษฐศาสตร์จะได้ศึกษา

ข้อมูล ตัวอย่างรูปภาพเงิน,ชื่อสกุลเงิน,รหัสสกุลเงิน,สัญลักษณ์ของสกุลเงิน ตัวอย่างเช่น บาฮามาส(Bahamas) สกุลเงิน Bahamian dollar รหัสสกุลเงิน BSD สัญลักษณ์ B$

เข้าศึกษาข้อมูลโดยคลิ๊กที่นี่

Advertisements