สำหรับวิชาประวัติศาสตร์สากล ได้จัดทำเนื้อหาสำหรับให้นักเรียนทบทวนหรือศึกษาล่วงหน้าจึงได้ทำหน้าบล็อคใหม่ชื่อ history blog ซึ่งจะใช้นำเสนอผลงานของนักเรียนเรื่อง แหล่งอารยธรรมโลกด้วย เข้าบล็อคประวัติศาสตร์ คลิ๊กที่นี่

Advertisements