ช่วงวันที่ 23 – 25 มิถุนายนที่ผ่านมาได้เข้าร่วมอบรมเรื่อง รู้เศรษฐกิจไทย จัดโดยศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จ.ขอนแก่น จึงจะแนะนำนักเรียนให้เข้าศึกษาเว็บไซต์เพื่อศึกษาข้อมูลด้านการค้่าระหว่างประเทศของไทยและเรื่องหน่วยงาน องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าเว็บไซต์คลิ๊ก

Advertisements