นักเรียนควรศึกษาเอกสารแล้วสรุปย่อลงสมุด ดังนี้   1. ใบความรู้ที่ 1.1

2.ใบความ รู้ที่ 1.2

3. ใบความ รู้ที่ 1.3

4. ใบความ รู้ที่ 1.4

5. ใบความ รู้ที่ 1.5

6. ใบความ รู้ที่ 1.6

เนื้อหาภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้เข้า ห้องภูมิลักษณ์

Advertisements