นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนหรือฟังบรรยายไม่ทันสามารถเข้าดูpowwer pointต่อไปนี้

1.    เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาภูมิศาสตร์

2. มารู้จักแผนที่กันเถอะ3. ภูมิภาคของไทย


Advertisements