1. ใบงานที่ 1.1

2. ใบแผนที่ 1 – 3

มีคำอธิบายในเอกสาร ให้นักเรียนโหลดเอกสารไปทำเป็นงานเดี่ยว

Advertisements